Munkatársak

Név:

Beosztás

 

Mellék

E-mail:

OKTATÓK

egyetemi tanárok (ABC sorrendben)

Dr. Dombrádi Viktor

egyetemi tanár

61172

dombradiemailmed.unideb.hu

Dr. Erdődi Ferenc

egyetemi tanár

Erdődi Ferenc 61178

erdodiemailmed.unideb.hu

Dr. Gergely Pál 

egyetemi tanár

Gergely Pál

61170

gpalemailmed.unideb.hu

Dr. Virág László

egyetemi tanár, igazgató

Virág László

61175

lviragemailmed.unideb.hu

egyetemi docensek

(ABC sorrendben)

       

Dr. Bay Péter

egyetemi docens

Bai Péter

61176 

baipemail med.unideb.hu

Dr. Csortos Csilla

egyetemi docens

Csortos Csilla

61173

csortosemailmed.unideb.hu

Dr. Farkas Ilona

egyetemi docens

61177

farkasemailmed.unideb.hu

Dr. Tóth Béla

óraadó, egyetemi docens

61195

tothbelaemailmed.unideb.hu

Dr. Uray Karen tud. főmunkatárs 61199 karen.urayemailmed.unideb.hu

egyetemi adjunktusok

(ABC sorrendben)

       

Dr. Bakó Éva

adjunktus

Bakó Éva

61196

bakoevaemailmed.unideb.hu

Dr. Bakondi Edina

adjunktus

Bakondi Edina 61176

ebakondiemailmed.unideb.hu

Dr. Docsa Tibor adjunktus Docsa Tibor  61192  tdocsaemailmed.unideb.hu

Dr. Hegedűs Csaba

adjunktus

Hegedűs Csaba 61176

hcsabaemailmed.unideb.hu

Dr. Kiss Andrea

adjunktus 

Kiss Andrea 61179

kissandemailmed.unideb.hu

Dr. Kókai Endre

adjunktus

61179 ekokaiemailmed.unideb.hu

Dr. Lontay Beáta

 adjunktus

61180,

61186

 

lontayemailmed.unideb.hu

Dr. Tar Krisztina adjunktus    62739 tarkemailmed.unideb.hu
 Dr. Bécsi Bálint   tud. munkatárs  Bécsi Bálint  

51165,

61198

 bbalintemailmed.unideb.hu
Dr. Boratkó Anita  tud. munkatárs 62739, 61183  boratkoemailmed.unideb.hu
Dr. Iván Judit

tud. munkatárs

61180 ivan.judit@med.unideb.hu

Kapitányné Dr. Mikó Edit

tud. munkatárs

68224, 68225

miko.editemailmed.unideb.hu

Dr. Kovács Katalin tud. munkatárs 61195 kovacs.katalinemailmed.unideb.hu
Dr. Polgár Zsuzsanna tud. munkatárs   61195 polgar.zsuzsannaemailmed.unideb.hu
Dr. Szántó Magdolna tud. munkatárs

mszantoemailmed.unideb.hu

Dr. Vida András tud. munkatárs 68224, 68225
vida.andrasemailmed.unideb.hu
Dr. Nagy Dénes tud.segédmunkatárs   61192 nagy.denesemailmed.unideb.hu
Szabó Ildikó  tud.segédmunkatárs  Szabó Ildikó  61195  szabo.ildiko@med.unideb.hu
Hajnády Zoltán tanszéki mérnök        61189 hajnady.zoltan@med.unideb.hu
 Nagy Máté tanszékimérnök   61189 nagy.mate@med.unideb.hu
 PhD. Hallgatók        
Horváth Dániel doktorandusz 61186 horvath.danielemailmed.unideb.hu
Jankó Laura doktorandusz   68223, 68225 janko.lauraemailmed.unideb.hu
         
Kovács Tünde doktorandusz  Kovács Tünde 68223, 68225 kovacs.tundeemailmed.unideb.hu
Kónya Zoltán doktorandusz Kónya Zoltán 61186, 61174

konya.zoltanemailmed.unideb.hu

 Major Evelin
 doktorandusz   61174, 61186 evelinmajoremailmed.unideb.hu
Márton Judit doktorandusz Márton Judit 68223, 68225 marton.juditemailmed.unideb.hu
Nagy Lilla Nikoletta doktorandusz Nagy Lilla 68223, 68225 nagy.lillaemailmed.unideb.hu
         
Regdon Zsolt  doktorandusz    61198, 61187
  regdon.zsoltemailmed.unideb.hu
 
         
Sári Zsanett Mercédesz doktorandusz   68223, 68225 sari.zsanettemailmed.unideb.hu
Dr. Sipos Ádám doktorandusz 61195, 61192 sipos.adamemailmed.unideb.hu
Sipos Adrienn tudományos segédmunkatárs Sipos Adrienn 61174 siposadriemailmed.unideb.hu
Dr. Skopál Adrienn doktorandusz 61195, 61189 skopal.adriennemailmed.unideb.hu
         
Szabó Krisztina doktorandusz 68223, 68225 szabo.krisztinaemailmed.unideb.hu
Tamás István doktorandusz Tamás István 61186 tamas.istvanemailmed.unideb.hu
Tóth Emese doktorandusz  Tóth Emese  61186  toth.emeseemailmed.unideb.hu
         

NEM OKTATÓ
MUNKATÁRSAK

Neiszné Kovács Éva

titkárságvezető

Neiszné Kovács Éva

61171

evakovemailmed.unideb.hu

Patka Andrea

ügyintéző

PhD adminisztrátor

 

61194

pandiemailmed.unideb.hu

Szabó Hajnalka

ügyvivő szakértő  

61197

szabo.hajnalkaemailmed.unideb.hu

 

         

Bereczky Imre

gondnok

Bereczky Imre

61182

 ibereczkyemailmed.unideb.hu

Barta Kitti asszisztens   61183 bartakittiemailmed.unideb.hu

Docsa Andrea

analitikus

51181

61186

 docsa.andreaemailmed.unideb.hu

Herbály Mihályné asszisztens
61189

herbaly.mihalyneemailmed.unideb.hu

Gelenczei-Finta László asszisztens   61187 fintaemailmed.unideb.hu

Kelemenné Szántó Ágota

asszisztens

61186

 

kneagiemailmed.unideb.hu

Gulyás Erika

asszisztens

 

61189

61187

 gulyas.erikaemailmed.unideb.hu

Sugáné Somogyi Rita

asszisztens

 

61184

 somogyi.rita@med.unideb.hu

Tankáné Farkas Andrea

asszisztens

Tankane Farkas Andrea

61183

tankaneemailmed.unideb.hu

 Turoczi Veronika asszisztens         61184
 

Kiss Ernő

eljáró

Kiss Erno

61171